تابلو PLC

پروژه آبرسانی

سینی و نردبان کابل و ملزومات جانبی

تالیران در مسیر توسعه

تالیران در سال 1369 پا به عرصه صنعت ایران گذاشت. هر چند فراز و نشیب در مسیر توسعه شرکت کم نبوده، اما از بدو فعالیت تا اکنون در مجمع با رشدی نسبتاً موزون و پایدار پیش رفته ایم و امیدواریم نه تنها به مسیر تعالی خود همچنان ادامه دهیم بلکه در سایه همکاری های فنی و بازرگانی با دو شرکت معظم اروپا یعنی Siemens  و ABB  موفق شویم بر آهنگ توسعه تالیران بیش از پیش شتاب ببخشیم.  

برای مشارکت در پروژه های عمرانی و صنعتی داخل و خارجِ کشور در زمینه تأمین محصولات زیر، تالیران می تواند همکاری مطمئن و منصف برای شما باشد:

  • انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط
  • تابلوهای کنترل و PLC
  • تابلو و پست های کمپکت
  • شارژرهای باطری صنعتی
  • سینی و نردبان کابل

ضمناً برای نصب و راه اندازی تأسیسات الکتریکی و اتوماسیون، بویژه در پیوند با محصولات شرکت، از پیشنهادات رسیده استقبال می کنیم.  

مشتریان ما