SIEMENS SIVACON S8

SIEMENS SIVACON S8

SIEMENS SIMOPRIME 12 & 24 KV

SIEMENS 8BT2 36 KV

SIEMENS 8BT2 36 KV

تابلو PLC

پروژه آبرسانی

ABB PLC

Compact Substation and Panel

Industrial Battery Chargers

Cable tray and Ladders

تالیران در مسیر توسعه

تالیران در سال 1369 پا به عرصه صنعت ایران گذاشت. هر چند فراز و نشیب در مسیر توسعه شرکت کم نبوده، اما از بدو فعالیت تا اکنون در مجمع با رشدی نسبتاً موزون و پایدار پیش رفته ایم و امیدواریم نه تنها به مسیر تعالی خود همچنان ادامه دهیم بلکه در سایه همکاری های فنی و بازرگانی با دو شرکت معظم اروپا یعنی Siemens  و ABB  موفق شویم بر آهنگ توسعه تالیران بیش از پیش شتاب ببخشیم.  

برای مشارکت در پروژه های عمرانی و صنعتی داخل و خارجِ کشور در زمینه تأمین محصولات زیر، تالیران می تواند همکاری مطمئن و منصف برای شما باشد:

  • انواع تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار متوسط
  • تابلوهای کنترل و PLC
  • تابلو و پست های کمپکت
  • شارژرهای باطری صنعتی
  • سینی و نردبان کابل

ضمناً برای نصب و راه اندازی تأسیسات الکتریکی و اتوماسیون، بویژه در پیوند با محصولات شرکت، از پیشنهادات رسیده استقبال می کنیم.  

نمونه هایی از مشتریان ما